logo visavietnamonlineORG
Email

sales@visavietnamonline.org

Call us

WhatsApp: (+84)968 18 77 18

Call us

USA: +1(972)-666-0676

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài – Điều kiện, thủ tục và quyền lợi

Thẻ tạm trú là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người nước ngoài được phép cư trú tạm thời tại Việt Nam trong một thời gian nhất định. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng đối với người nước ngoài khi muốn đến Việt Nam để làm việc, học tập hoặc du lịch. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về thẻ tạm trú, điều kiện và đối tượng được cấp thẻ, thủ tục và hồ sơ nộp cấp thẻ, thời hạn hiệu lực và việc gia hạn thẻ, quyền lợi và nghĩa vụ của người mang thẻ, các lưu ý quan trọng khi sử dụng thẻ tạm trú, địa điểm nộp hồ sơ và thời gian xử lý, chi phí cấp thẻ, các trường hợp hủy bỏ thẻ tạm trú và những thắc mắc thường gặp về Thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài: Giới thiệu tổng quan

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài - Điều kiện, thủ tục và quyền lợi

Thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng để người nước ngoài có thể cư trú tạm thời tại Việt Nam. Thẻ tạm trú có thời hạn hiệu lực từ 1 đến 12 tháng và có thể được gia hạn nếu người nước ngoài muốn tiếp tục cư trú tại Việt Nam.

Việc cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện bởi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Ngoại giao. Để có thể được cấp thẻ tạm trú, người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và đối tượng được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

Điều kiện và đối tượng được cấp thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài - Điều kiện, thủ tục và quyền lợi

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú khi đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện:

 • Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 12 tháng.
 • Có thị thực còn giá trị ít nhất 03 tháng.
 • Không thuộc diện bị cấm nhập cảnh, tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Đối tượng:

 • Người nước ngoài đến Việt Nam để làm việc, kinh doanh, đầu tư hoặc thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
 • Người nước ngoài đến Việt Nam để học tập, đào tạo hoặc thực hiện các hoạt động văn hóa, khoa học, kỹ thuật, thể thao hoặc công tác tình nguyện.
 • Người nước ngoài đến Việt Nam để thăm thân, du lịch hoặc điều trị y tế.
 • Người nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục và hồ sơ nộp cấp thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài - Điều kiện, thủ tục và quyền lợi

Để được cấp thẻ tạm trú, người nước ngoài cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trước khi nộp hồ sơ cấp thẻ tạm trú, người nước ngoài cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp thẻ tạm trú (theo mẫu của cơ quan cấp thẻ).
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 12 tháng.
 • Thị thực còn giá trị ít nhất 03 tháng (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với người nước ngoài đến Việt Nam để làm việc, kinh doanh hoặc đầu tư).
 • Giấy chứng nhận nhập học hoặc giấy chứng nhận đào tạo (đối với người nước ngoài đến Việt Nam để học tập hoặc thực hiện các hoạt động văn hóa, khoa học, kỹ thuật, thể thao hoặc công tác tình nguyện).
 • Giấy chứng nhận khám sức khỏe (nếu có).
 • Bản sao hợp lệ của giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu) của người bảo trợ (nếu có).
 • Bản sao hợp lệ của giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu) của người được bảo trợ (nếu có).

Ngoài ra, người nước ngoài cần chuẩn bị một số giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người nước ngoài có thể nộp hồ sơ tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Ngoại giao. Thời gian xử lý hồ sơ là từ 5 đến 7 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận thẻ tạm trú

Nếu hồ sơ được chấp nhận, người nước ngoài sẽ nhận được thẻ tạm trú và giấy thông báo cấp thẻ. Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối, người nước ngoài có quyền gửi đơn kháng nghị hoặc làm lại hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ.

Thời hạn hiệu lực và việc gia hạn thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài - Điều kiện, thủ tục và quyền lợi

Thẻ tạm trú có thời hạn hiệu lực từ 1 đến 12 tháng, tùy thuộc vào mục đích và đối tượng của người nước ngoài khi nộp hồ sơ. Nếu muốn tiếp tục cư trú tại Việt Nam sau khi thẻ tạm trú hết hạn, người nước ngoài cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trước khi nộp hồ sơ gia hạn thẻ tạm trú, người nước ngoài cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Đơn xin gia hạn thẻ tạm trú (theo mẫu của cơ quan cấp thẻ).
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 12 tháng.
 • Thẻ tạm trú cũ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
 • Giấy chứng nhận nhập học hoặc giấy chứng nhận đào tạo (nếu có).
 • Giấy chứng nhận khám sức khỏe (nếu có).

Ngoài ra, người nước ngoài cần chuẩn bị một số giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người nước ngoài có thể nộp hồ sơ gia hạn thẻ tạm trú tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Ngoại giao. Thời gian xử lý hồ sơ là từ 5 đến 7 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận thẻ tạm trú mới

Nếu hồ sơ được chấp nhận, người nước ngoài sẽ nhận được thẻ tạm trú mới và giấy thông báo gia hạn thẻ. Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối, người nước ngoài có quyền gửi đơn kháng nghị hoặc làm lại hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ.

Quyền lợi và nghĩa vụ của người mang thẻ tạm trú

Khi được cấp thẻ tạm trú, người nước ngoài sẽ có những quyền lợi sau:

 • Được cư trú tại Việt Nam trong thời hạn hiệu lực của thẻ tạm trú.
 • Được di chuyển tự do trong phạm vi Việt Nam.
 • Được tham gia các hoạt động kinh doanh, học tập, du lịch và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, người nước ngoài cũng có những nghĩa vụ cần tuân thủ khi mang thẻ tạm trú, bao gồm:

 • Tuân thủ pháp luật và các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thực hiện đúng mục đích và thời hạn cấp thẻ tạm trú.
 • Không thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Báo cáo cho cơ quan cấp thẻ nếu có thay đổi về mục đích hoặc địa chỉ cư trú.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng thẻ tạm trú

 • Thẻ tạm trú chỉ có giá trị trong thời hạn hiệu lực và chỉ được sử dụng cho mục đích đã được cấp.
 • Nếu có bất kỳ thay đổi nào về mục đích hoặc địa chỉ cư trú, người nước ngoài cần thông báo cho cơ quan cấp thẻ để được điều chỉnh.
 • Việc sử dụng thẻ tạm trú không được phép chuyển nhượng cho người khác.
 • Người nước ngoài cần tuân thủ các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú tại Việt Nam khi sử dụng thẻ tạm trú.
 • Trong trường hợp thẻ tạm trú bị mất hoặc hỏng, người nước ngoài cần thông báo cho cơ quan cấp thẻ để được cấp lại.

Địa điểm nộp hồ sơ và thời gian xử lý

Người nước ngoài có thể nộp hồ sơ cấp hoặc gia hạn thẻ tạm trú tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Ngoại giao. Thời gian xử lý hồ sơ là từ 5 đến 7 ngày làm việc.

Chi phí cấp thẻ tạm trú

Chi phí cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là 10 USD cho mỗi tháng cư trú. Nếu thời hạn cấp thẻ tạm trú dưới 1 tháng, chi phí sẽ được tính theo số ngày cư trú.

Các trường hợp hủy bỏ thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú có thể bị hủy bỏ trong các trường hợp sau:

 • Thời hạn hiệu lực của thẻ tạm trú đã hết.
 • Người nước ngoài không tuân thủ các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú tại Việt Nam.
 • Thẻ tạm trú bị mất hoặc hỏng và không được cấp lại.
 • Người nước ngoài tự yêu cầu hủy bỏ thẻ tạm trú.

Những thắc mắc thường gặp về Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thời hạn hiệu lực của thẻ tạm trú là bao lâu?

Thời hạn hiệu lực của thẻ tạm trú là từ 1 đến 12 tháng, tùy thuộc vào mục đích và đối tượng của người nước ngoài khi nộp hồ sơ.

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú như thế nào?

Để gia hạn thẻ tạm trú, người nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Ngoại giao. Thời gian xử lý hồ sơ là từ 5 đến 7 ngày làm việc.

Chi phí cấp thẻ tạm trú là bao nhiêu?

Chi phí cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là 10 USD cho mỗi tháng cư trú. Nếu thời hạn cấp thẻ tạm trú dưới 1 tháng, chi phí sẽ được tính theo số ngày cư trú.

Thẻ tạm trú có thể chuyển nhượng cho người khác không?

Việc sử dụng thẻ tạm trú không được phép chuyển nhượng cho người khác. Nếu cần, người nước ngoài cần thông báo cho cơ quan cấp thẻ để được điều chỉnh.

Thẻ tạm trú có thể được cấp lại nếu bị mất hoặc hỏng không?

Trong trường hợp thẻ tạm trú bị mất hoặc hỏng, người nước ngoài cần thông báo cho cơ quan cấp thẻ để được cấp lại. Tuy nhiên, việc cấp lại thẻ tạm trú sẽ phụ thuộc vào quy định của cơ quan cấp thẻ.

Kết luận

Thẻ tạm trú là giấy tờ quan trọng cho người nước ngoài khi muốn cư trú tại Việt Nam trong thời gian ngắn. Để có được thẻ tạm trú, người nước ngoài cần tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thẻ tạm trú, người nước ngoài có thể liên hệ với cơ quan cấp thẻ để được giải đáp và hỗ trợ.

Theo: Visa Liên Đại Dương

SUPPORT ONLINE

Our pleasure to support you 24/7

Email: sales@visavietnamservice.org

Phone USA: +1(214) 361 6118

WhatsApp: +84 968 18 77 18

APPLY WITH CONFIDENCE